MÁY BƠM NƯỚC PANASONIC

Bạn đang cần máy bơm đẩy nước lên bồn cao? Bạn đang cần máy bơm để bơm nước giếng?….

Với nhu cầu trên bạn hãy chọn dòng máy bơm đẩy cao. Dòng máy bơm đẩy cao có mã đuôi là “JXK”.

Bạn đang cần máy bơm tăng áp lực nước? Bạn cần máy bơm có khả năng tự ngắt?

Với nhu cầu trên bạn hãy chọn dòng máy bơm tăng áp. Dòng máy bơm tăng áp có mã đuôi “JAK”.

Xem tất cả 14 kết quả