Máy Bơm Tăng Áp Panasonic Giá Tốt Quận 12

Máy bơm nước là một thiết bị điện mà hầu hết các gia đình đều có sử dụng, không phân biệt thành thị hay nông thôn.

Ở thành thị máy bơm nước thường được dùng trong việc tăng áp lực cho đường ống hoặc là bơm nước từ đường ống thủy cục lên bồn chứa trên cao.

Còn ở nông thôn, máy bơm được dùng cho việc bơm nước lên bồn, bơm nước tưới tiêu cho cây trồng.

Trong công nghiệp, máy bơm được dùng cho việc cấp nước cho sản xuất chế biến, bơm nước tháp tản nhiệt, bơm nước hệ thống PCCC

Xem tất cả 3 kết quả